Connect($DBHost, $DBUser, $DBPass, $DBName)) {echo "connection failed";} $strSQL = "SELECT * FROM plaatjes"; $strSQL .= " WHERE PKY_PICOID ='$p'"; $recordset =$conn->Execute($strSQL); if ($recordset == false) die("SELECT failed".$strSQL); if ($recordset->recordCount() > 0 ) { for ($n=0;$n<$recordset->Fieldcount();$n++) { $obj = $recordset->FetchField($n); ${$obj->name} = $recordset->Fields($n); } } ?> bestel <? echo urldecode($STR_PICTXT); ?>
Vul uw naam in"; } if ($fout == 2){ $fout1 = "> Vul uw adres in"; } if ($fout == 3){ $fout1 = "> Vul uw postcode in"; } if ($fout == 4){ $fout1 = "> Vul uw woonplaats in"; } if ($fout == 5){ $fout1 = "> Vul uw email-adres in"; } if ($fout == 6){ $fout1 = "> Vul het aantal gewenste boeken in"; } //$prijs = "7"; //$verzendkosten = "1.76"; ?>


"; ?>

bestel dit boek

"; echo "€ ".$INT_PRIJS." en € ".$INT_KOSTEN." verzendkosten
"; ?>


naam:*
adres:*
postcode:*
woonplaats:*
telefoonnummer:
emailadres:*
aantal:*
* deze velden moeten ingevuld worden